ჩვენ შესახებ

საზღვაო ჰოსპიტალს აქვს 25 წელზე მეტი გამოცდილება საქართველოს ჯანდაცვის ბაზარზე, ის დაარსდა ჯანდაცვის პროფესიონალების მიერ. საზღვაო ჰოსპიტალი ახორციელებს სამედიცინო მომსახურების ფართო სპექტრს და წარმოადგენს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებამდე სამედიცინო შემოწმების მომსახურებას. ამ პერიოდის განმავლობაში საზღვაო ჰოსპიტალი გახდა წამყვანი სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს PEME სერვისებს მეზღვაურებისთვის.

საზღვაო ჰოსპიტალი არის ერთადერთი კლინიკა საქართველოში, რომელსაც აქვს P&I Club-ის აღიარება, რეკომენდირებულია კლინიკა ორთქლის გემის ურთიერთდახმარების (P&I Club) ეკიპაჟის წინასწარი დასაქმების სამედიცინო შემოწმების სქემისთვის სამედიცინო მომსახურების გაწევისთვის.